Speciální práce na plynovodech

Provádíme následující činnosti:

  • odstavování středotlakých plynovodů do DN 500 pomocí balónovací soupravy. 
  • propojovací práce všech dimenzí materiálů a tlakových poměrů.
  • bezodstávkové provádění propojovacích prací všech dimenzí materiálů a tlakových  poměrů v kombinaci s mimochodem či náhradním zásobováním zemního plynu.
  • odbočky a navrtávky potrubí bez přerušení průtoku plynu všech dimenzí materiálů a tlakových poměrů..
  • stoplování středotlakých ocelových plynovodů a přípojek do DN 50.
  • bezvýkopová pokládka lPE potrubí.
  • přeložky plynovodů všech dimenzí materiálů a tlakových  poměrů.
  • zemní práce
  • zajišťujeme kompletní provedení výkopových prací na všech ing. sítí vč. uvedení komunikace do původního stavu.

Máte zájem o službu Speciální práce na plynovodech .

firmaleft
Poskytovatel osobních údajů, fyzická osoba, bere na vědomí, že Pražská plynárenská, a.s. zpracovává osobní údaje Poskytovatele v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, a že poskytnutí jeho osobních údajů je smluvním požadavkem a pro řádné uzavření smlouvy má povinnost tyto osobní údaje poskytnout. Veškeré informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů dostupném na www.ppas.cz/info a dále na vyžádání v obchodních kancelářích Pražské plynárenské, a.s.
firmaright

Náš přístup

Jak se chováme ke klientům?

Garance kvality

Všechny služby, které u nás naleznete provádíme vždy precizně.

Jsme inovativní

Používáme moderní a inovativní technologie.

Komplexní služby

Poskytujeme komplexní služby v oblasti plynárenství a výstavby inženýrských sítí.

Místní působnost

Naše společnost působí na celém území ČR.

Chcete poradit?

Neváhejte nás kontaktovat s čímkoliv, co potřebujete vyřešit.

Naše služby poskytujeme pro široké spektrum zákazníků

Například: stavební společnosti, developerské společnosti, průmyslové areály, nemocnice, městské části, bytová družstva, jednotlivce.