Plynové regulační stanice

Provádíme následující činnosti:

  • montáže, opravy, údržba
  • provedení pravidelných inspekčních činností (obsluhy a provozní kontroly)
  • údržba, montáže a opravy regulátorů, bezpečnostních rychlouzávěrů, filtrů, atd.
  • provedení plynových revizí a dalších revizí všech vyhrazených technických zařízení v RS, tzn. revizí tlakových zařízení, elektroinstalací a hromosvodů, zdvihacích zařízení, kotelen
  • údržbu a opravy elektroinstalací, hromosvodů a zemnění
  • zajistíme provedení odborných prohlídek kotelen, servisních prohlídek kotlů, měření spalin, odborné posouzení, revize komínů a kouřovodů, jejich pravidelné čištění
  • technickou pomoc při výstavbě a provozování plynárenských zařízení (např. řádné vedení provozních deníků, provozních a technických dokumentací, zpracování provozních řádů, zajištění stavebního dozoru, posouzení jakostí a kompletností technických dokumentací, řádné provádění předepsaných činností na plynárenských zařízení a dodržování stanovených period, zajištění školení obsluhy RS, ...)
  • zajistíme nepřetržitou pohotovostní službu na havarijní zásahy v RS podle přání zákazníka
  • provedení všech druhů oprav na plynových zařízení a provedení jejich revizí (vtl, stl, ntl plynovody a přípojky, domovní regulátory, odběrné plynové zařízení )

Máte zájem o službu Plynové regulační stanice.

firmaleft
Poskytovatel osobních údajů, fyzická osoba, bere na vědomí, že Pražská plynárenská, a.s. zpracovává osobní údaje Poskytovatele v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, a že poskytnutí jeho osobních údajů je smluvním požadavkem a pro řádné uzavření smlouvy má povinnost tyto osobní údaje poskytnout. Veškeré informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů dostupném na www.ppas.cz/info a dále na vyžádání v obchodních kancelářích Pražské plynárenské, a.s.
firmaright

Náš přístup

Jak se chováme ke klientům?

Garance kvality

Všechny služby, které u nás naleznete provádíme vždy precizně.

Jsme inovativní

Používáme moderní a inovativní technologie.

Komplexní služby

Poskytujeme komplexní služby v oblasti plynárenství a výstavby inženýrských sítí.

Místní působnost

Naše společnost působí na celém území ČR.

Chcete poradit?

Neváhejte nás kontaktovat s čímkoliv, co potřebujete vyřešit.

Naše služby poskytujeme pro široké spektrum zákazníků

Například: stavební společnosti, developerské společnosti, průmyslové areály, nemocnice, městské části, bytová družstva, jednotlivce.