Pohotovost Plyn: 1239

S požadavky v oblasti plynárenství se obracejte na kontaktní centrum:

 • Tel.: +420 267 175 222
 • Tel.: +420 272 766 700
 • E-mail: info@ppsd.cz

   

S ostatními požadavky se obracejte na:

Pro Firmy

Plynovody, vodovody, kanalizace, topení, zemní a stavební práce

 • montáže a opravy plynovodů a přípojek
 • montáže a opravy domovních plynovodů a odběrných plynových zařízení
 • výměny a opravy hlavních uzávěrů plynu
 • rekonstrukce, výstavba, přeložky, modernizace a údržba plynovodů a přípojek
 • propojování plynovodů bez přerušení dodávky plynu
 • kontrola těsnosti místních sítí, průmyslových a domovních plynovodů
 • diagnostika a revize plynovodů
 • montáže topení s využitím plastových a měděných rozvodů
 • výstavba vodovodů a kanalizace včetně přípojek
 • zemní a stavební práce, likvidace odpadu

Elektromontážní práce

V oblasti elektromontáží zajišťuje naše firma projekty, dodávky, montáže, zkoušení a uvádění zařízení do provozu a to jak v oblasti silnoproudé, tak v oblasti měření a regulace. Vysokou odbornost a kvalitu zajišťuje kolektiv pracovníků s bohatými zkušenostmi i z výstavby velkých investičních celků v objektech třídy A i B 

 • montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení
 • výroba rozvaděčů nízkého napětí
 • kompletní rozvody elektro pro bytové objekty, objekty občanské a průmyslové, včetně dodávek zásuvek, svítidel apod.
 • slaboproudé rozvody
 • domovní zvonky
 • komplexní rekonstrukce elektro včetně "zahození" a malování, odvozu sutí a úklidu
 • revize elektrických zařízení do 1000 V, včetně hromosvodů v objektech třídy A a B
 • výchozí i periodické revize elektrických zařízení
 • revize pro kolaudace
 • revize ručního nářadí a spotřebičů
 • odstraňování závad zjištěných při revizi elektroinstalací
 • školení podle vyhlášky 50/1978Sb
 • rekonstrukce elektroinstalace panelových domů a bytů na klíč dle požadavků zákazníka
 • montáž nových hromosvodů dle ČSN EN 62305, včetně projektové dokumentace
 • montáž bezúdržbových hromosvodů (měď, hliník)
 • montáž  izolovaných LPS
 • opravy a rekonstrukce starých hromosvodových soustav dle platné legislativy
 • uzemňovací soustavy včetně výkopových prací

Náhradní zásobování zemním plynem pro nepřetržitý provoz odběratelů v průběhu odstávek a oprav

 • Plynové regulační stanice
 • montáže, opravy, údržba
 • provedení pravidelných inspekčních činností
 • údržba, montáže a opravy regulátorů, bezpečnostních rychlouzávěrů, filtrů, atd.
 • provedení plynových revizí
 • údržbu a opravy elektroinstalací, hromosvodů a zemnění
 • zajistí provedení odborných prohlídek kotelen, servisních prohlídek kotlů, měření spalin, odborné posouzení, revize komínů a kouřovodů, jejich pravidelné čištění
 • technickou pomoc při výstavbě a provozování plynárenských zařízení
 • provedení všech druhů oprav na plynových zařízeních a provedení jejich revizí

Maloobchod a velkoobchod plynárenského, vodárenského a kanalizačního materiálu

 • plynoměry, přepočítávače, manometry, teploměry, registrační přístroje
 • elektrické snímače tlaku, teploty, snímače impulsů plynoměrů, snímače polohy bezpečnostních rychlouzávěrů, vstupů do objektu…
 • široká paleta plastových skříněk Pegas a zemní modul Habr pro umístění domovních regulátorů plynu
 • PE, PP, PVC, ocel
 • Sortimentem nabízeného zboží se snažíme přizpůsobovat požadavkům našich zákazníků. V našich skladech je k dispozici široký výběr komodit se zaměřením na dodávky kompletních systémů pro vodovody, kanalizace a rozvody plynu.
Pro veřejnost

Provádíme realizace nových a opravy stávajících:

 • plynovodních přípojek
 • vodovodních přípojek
 • kanalizace
 • montáže domovních rozvodů plynu, vody, topení a kanalizace
 • kompletní rozvody elektro pro bytové objekty, objekty občanské a průmyslové, včetně dodávek zásuvek, svítidel apod.
 • revize plynu, elektroinstalace a komínů
 • zatěsňování domovních a bytových rozvodů plynu, vody a topení systémem BCG bez nutnosti stavebních úprav
 • instalace plynových spotřebičů
 • servis plynových spotřebičů (vyjma kotlů u servisu kotlů je třeba kontaktovat autorizovaný servis výrobce)

Maloobchodní prodej:

 • Kompletní sortiment pro rozvody plynu, vody a kanalizace

Služby poskytujeme i tzv. na klíč "Od projektu až po realizaci."

Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s. Našich klientů si vážíme

Snažíme se vám co nejvíce usnadnit a zpříjemnit život, abyste měli v oblasti energií vše vyřešené a funkční a mohli jste se věnovat všemu, na čem vám záleží.

Garance kvality

Všechny služby, které u nás naleznete provádíme vždy precizně.

Jsme inovativní

Používáme moderní a inovativní technologie

Komplexní služby

Máme široký rozsah služeb

Dostupná lokace

Jsme na Praze 4 v areálu Pražské plynárenské.

Chcete se jen poradit?

Neváhejte nás kontaktovat s čímkoliv, co potřebujete vyřešit.