Pohotovost Plyn: 1239

Provádíme kontrolu těsnosti všech plynovodů a přípojek pochůzkou – ručně s využitím špičkových detekčních přístrojů např. EX TEC HS 680, SIGI EX nebo autem s využitím technologie laserové detekce plynu.

Kontroly těsnosti plynovodních zařízení  v tlakové hladině NTL, STL se provádějí podle platné legislativy minimálně 1 x ročně, v tlakové hladině VTL je  interval kontrol těsnosti závislý od umístění plynovodu.

 Kontrolu těsnosti plynovodních sítí s  lokalizací úniku plynu provedeme na  plynovodech uložených v zemi nebo nad zemí :

  • plynovody a přípojky uložené na veřejných pozemcích,  všech tlakových hladin VTL, STL, NTL, materiál: ocel i PE
  • průmyslové rozvody plynu v areálech podniků a organizací
  • domovní plynovody včetně bytových rozvodů plynu až ke spotřebičům

 Dále nabízíme k provedení: 

  • následné kompletní opravy zjištěných úniků plynu při kontrolách těsnosti
  • diagnostiku ocelových plynovodů průmyslových a domovních rozvodů plynu všech tlakových hladin
  • měření, údržbu a nové instalace aktívní a pasívní protikorozní ochrany
  • zajistíme výkopové práce na požadované opravy úniku plynu podle přání zákazníka

Stačí napsat nebo zavolat a společně najdeme vhodné řešení.

 

Osobní údaje
Poskytovatel osobních údajů, fyzická osoba, bere na vědomí, že Pražská plynárenská, a.s. zpracovává osobní údaje Poskytovatele v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, a že poskytnutí jeho osobních údajů je smluvním požadavkem a pro řádné uzavření smlouvy má povinnost tyto osobní údaje poskytnout. Veškeré informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů dostupném na www.ppas.cz/info a dále na vyžádání v obchodních kancelářích Pražské

Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s. Našich klientů si vážíme

Snažíme se vám co nejvíce usnadnit a zpříjemnit život, abyste měli v oblasti energií vše vyřešené a funkční a mohli jste se věnovat všemu, na čem vám záleží.

Garance kvality

Všechny služby, které u nás naleznete provádíme vždy precizně.

Jsme inovativní

Používáme moderní a inovativní technologie

Komplexní služby

Máme široký rozsah služeb

Dostupná lokace

Jsme na Praze 4 v areálu Pražské plynárenské.

Chcete se jen poradit?

Neváhejte nás kontaktovat s čímkoliv, co potřebujete vyřešit.