Pohotovost Plyn: 1239

Zajistíme Vám projekt a projednání plynovodu či plynové přípojky od A do Z. Vytvoříme projekt, projednáme ho s dotčenými orgány a správci sítí a zjistíme vydání příslušného povolení. V případě zájmu ho poté realizujeme a zajistíme všechny potřebné doklady.

Umíme vypracovat projekt v těch stupních projektové dokumentace

 • DÚR - Dokumentace pro územní rozhodnutí
 • DSP - Dokumentace pro stavební povolení (ohlášení) stavby
 • DPS - Dokumentace pro provedení stavby
 • DSPS - Dokumentace skutečného provedení stavby

Zpracováváme projekty pro

 • Nové NTL (nízkotlaké), STL (středotlaké) a VTL (vysokotlaké) plynovody
 • Rekonstrukce NTL, STL a VTL plynovodů
 • Přeložky NTL, STL a VTL plynovodů
 • NTL a STL přípojky

 

Inženýrská činnost

Kontrolujeme potřebné dokumenty pro realizaci stavby

 • Souhlasy vlastníků dotčených pozemků - úplnost
 • Vyjádření organizací - úplnost + platnost
 • Vyjádření správců sítí TI - úplnost + platnost

Umíme Vám zajistit

 • Vyjádření dotčených organizací
 • Informace o existenci sítí + vyjádření správců sítí TI
 • Kácení dřevin
  • Zaměření dřevin, vypracování situace, souhlsay vlastníků s kácením, projednání povolení s úřadem
 • Dočasné odnětí/omezení PUPFL
  • Zaměření dřevin, vypracování situace, výpočet náhrad škod na lesních porostech, souhlas vlastníka, projednání s úřadem

V rámci předrealizační činnosti zajišťujeme

 • Dotčené pozemky (souhlasy vlastníků se stavbou)
  • Zajištění jednání s vlastníky pozemků a získání jejich souhlasu
 • Koordinace stavby pro TSK
  • Získání aktuálních koordinací, jednání, s otatními sravbami nahlášenými na TSK, podpisy koordinačních zápisů
 • Výkopové povolení TSK
  • Zajištění vydání VK
 • Nájemní smlouva v vlastníkem pozemku
 • Dopravně-inženýrské rozhodnutí
  • Vypracování DIO, zajištění vydání DIR + ZUK vč. projednání s dotčenými úřady
 • Výkopové povolení PRE
  • Zajištění vydání povolední od PRE
 • Kolaudace stavby
  • Zajištění u příslušného úřadu

Stačí napsat nebo zavolat a společně najdeme vhodné řešení.

 

Osobní údaje
Poskytovatel osobních údajů, fyzická osoba, bere na vědomí, že Pražská plynárenská, a.s. zpracovává osobní údaje Poskytovatele v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, a že poskytnutí jeho osobních údajů je smluvním požadavkem a pro řádné uzavření smlouvy má povinnost tyto osobní údaje poskytnout. Veškeré informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů dostupném na www.ppas.cz/info a dále na vyžádání v obchodních kancelářích Pražské

Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s. Našich klientů si vážíme

Snažíme se vám co nejvíce usnadnit a zpříjemnit život, abyste měli v oblasti energií vše vyřešené a funkční a mohli jste se věnovat všemu, na čem vám záleží.

Garance kvality

Všechny služby, které u nás naleznete provádíme vždy precizně.

Jsme inovativní

Používáme moderní a inovativní technologie

Komplexní služby

Máme široký rozsah služeb

Dostupná lokace

Jsme na Praze 4 v areálu Pražské plynárenské.

Chcete se jen poradit?

Neváhejte nás kontaktovat s čímkoliv, co potřebujete vyřešit.