ne

Plynoměry

  • provádíme dodávku a montáže plynoměrů všech typů a velikostí jak odběratelům zemního plynu (obchodní měření), kategorií domácnosti, maloodběratel (podnikatelé) , střední odběratel a odběratelé kategorie velkoodběratel.

Odběrové diagramy

Naše společnost je pověřena zajišťovat pro distributora plynu v Praze (Pražská plynárenská Distribuce, a.s.) přejímky, kontroly a kompletaci Odběrových diagramů:

ODBĚROVÉ DIAGRAMY (OD) KATEGORIE SO a VO

Cejchovní výměny plynoměrů

Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. provádí u zákazníků společnosti Pražská plynárenská distribuce, a.s. cejchovní výměny plynoměrů u kategorie zákazníků maloodběr a domácnost do velikosti plynoměru G10 (včetně).

Konkrétní informace o prováděné cejchovní výměně můžete obdržet na telefonních číslech :

+ 420 257 323 185, +420 737 848 879

Subscribe to ne

Náš přístup

Jak se chováme ke klientům?

Garance kvality

Všechny služby, které u nás naleznete provádíme vždy precizně.

Jsme inovativní

Používáme moderní a inovativní technologie.

Komplexní služby

Poskytujeme komplexní služby v oblasti plynárenství a výstavbě inženýrských sítí.

Místní působnost

Naše společnost působí na celém území ČR.

Chcete se jen poradit?

Neváhejte nás kontaktovat s čímkoliv, co potřebujete vyřešit.

Naše služby poskytujeme pro široké spektrum zákazníků

Například: stavební společnosti, developerské společnosti, průmyslové areály, nemocnice, městské části, bytová družstva, jednotlivce.