Odběrové diagramy

Naše společnost je pověřena zajišťovat pro distributora plynu v Praze (Pražská plynárenská Distribuce, a.s.) přejímky, kontroly a kompletaci Odběrových diagramů:

ODBĚROVÉ DIAGRAMY (OD) KATEGORIE SO a VO

  • slouží jako bezprostřední podklad k fakturaci,
  • odběrové diagramy se předávají první pracovní den následujícího měsíce na elektronickém formuláři, který je umístěn na stránkách www.ppdistribuce.cz .
  • vyplňují se v souladu s jednotlivými ustanoveními smlouvy. Na elektronickém formuláři se zadá stav měřidla na konci plynárenského dne uplynulého měsíce, bez desetinných míst,
  • na elektronickém formuláři se automaticky spočítá rozdíl právě zadaného stavu vůči předchozímu zadanému stavu a přepočítá se na normovaný objem, který se na faktuře zaokrouhluje na celé m3.

  Kontaktní osoba:

Návod na přihlášení ke stránkám www.ppdistribuce.cz a zápisu stavu měřidla zde

Přihlášení pro zápis stavu měřidla zde

Náš přístup

Jak se chováme ke klientům?

Garance kvality

Všechny služby, které u nás naleznete provádíme vždy precizně.

Jsme inovativní

Používáme moderní a inovativní technologie.

Komplexní služby

Poskytujeme komplexní služby v oblasti plynárenství a výstavby inženýrských sítí.

Místní působnost

Naše společnost působí na celém území ČR.

Chcete poradit?

Neváhejte nás kontaktovat s čímkoliv, co potřebujete vyřešit.

Naše služby poskytujeme pro široké spektrum zákazníků

Například: stavební společnosti, developerské společnosti, průmyslové areály, nemocnice, městské části, bytová družstva, jednotlivce.