Detektory úniku plynu

  • dodávky, servis a montáže detekční techniky (detektory úniku CH4, CO, CO2, NOx)
  • dodávka a montáž detektorů úniků plynu pro majitele (provozovatele) plynofikovaných objektů pro zvýšení bezpečnosti - prevence vůči nepředvídatelným únikům plynu do objektu a s tím spojenou možnost jeho výbuchu. Dodávka a montáž detektorů CH4 je prováděna ve spolupráci s provozovatelem distribuční soustavy v Praze a okolí (Pražská plynárenská Distribuce, a.s.), který poskytuje spoluúčast na dodávce a montáži 1 ks detekčního zařízení ve výši 2 500,- Kč

Kontaktní osoba:

Máte zájem o službu Detektory úniku plynu.

firmaleft
Poskytovatel osobních údajů, fyzická osoba, bere na vědomí, že Pražská plynárenská, a.s. zpracovává osobní údaje Poskytovatele v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, a že poskytnutí jeho osobních údajů je smluvním požadavkem a pro řádné uzavření smlouvy má povinnost tyto osobní údaje poskytnout. Veškeré informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů dostupném na www.ppas.cz/info a dále na vyžádání v obchodních kancelářích Pražské plynárenské, a.s.
firmaright
Icon HP

Náš přístup

Jak se chováme ke klientům?

Garance kvality

Všechny služby, které u nás naleznete provádíme vždy precizně.

Jsme inovativní

Používáme moderní a inovativní technologie.

Komplexní služby

Poskytujeme komplexní služby v oblasti plynárenství a výstavby inženýrských sítí.

Místní působnost

Naše společnost působí na celém území ČR.

Chcete poradit?

Neváhejte nás kontaktovat s čímkoliv, co potřebujete vyřešit.

Naše služby poskytujeme pro široké spektrum zákazníků

Například: stavební společnosti, developerské společnosti, průmyslové areály, nemocnice, městské části, bytová družstva, jednotlivce.